Recepta – Leki Stałe


Pole nieobowiązkowe. Podanie adresu e-mail ułatwi nam kontakt w razie błędów we wniosku.

Pole nieobowiązkowe. Podanie numeru telefonu ułatwi nam kontakt w razie błędów we wniosku.

 

Proszę o przepisanie następujących leków (nazwa leku wraz z dawką oraz dawkowaniem)