Dermatolog

wstecz

Imię i nazwisko Specjalizacja Dzień Godziny
Specjalista dermatolog

lek. Ewa Ilska

Poradnia Dermatologiczna Pn
Wt
Cz
13.00-18.00
07.30-13.30
07.30-14.30

Przyjęcia odbywają się na podstawie rejestracji. Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, telefonicznie (627855186) lub osobiście.

 

Poradnia Specjalizacja Dzień Godziny
Rejestracja Poradni Dermatologicznej Poradnia Dermatologiczna Pn
Wt
Cz
13.00-16.30
07.30-13.30
07.30-13.30

wstecz