Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia sprawuje Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy:

Świadczenia udzielane będą w pomieszczeniach znajdujących się w budynku:

  • Szpital w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1, tel. 71/ 776 73 37

     codziennie w godz. od 18:00-8:00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy

  • Szpital w Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25, tel. 71/776 74 00

    od piątku do poniedziałku w godz.20:00-8:00 oraz od godz.20:00 dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy do godz. 8:00 dnia po okresie świątecznym

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia (Ustawa z dnia 8 września 2008r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. 2013 nr 0 poz. 757).

wstecz