Informacja dotycząca wydawania wyników badań

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA WYNIKÓW BADAŃ

Wyniki badań zarówno laboratoryjnych jak i diagnostycznych, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, tak jak inna dokumentacja medyczna mogą być wydane zgodnie ze ściśle określonymi zasadami.

WYDAWANIE WYNIKÓW:

  • Wyniki badań wydawane są w godz.:

– 7:30 – 13:00 w gabinecie nr 9

– 13:00 – 18:00 w gabinecie zabiegowym (pok. 129)

odbiór wyników z dnia poprzedniego od godz. 11:00!

  • Wyniki badań mogą być wydane:

– pacjentowi po przedstawieniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem,

– lekarzowi zlecającemu dane badanie lub w przypadku umów zewnętrznych – uprawnionemu pracownikowi jednostki zlecającej,

– innym osobom po okazaniu dokumentu tożsamości oraz upoważnienia od pacjenta;

  • Odpisy sprawozdań z wyników badań wykonywane są na podstawie pisemnego zlecenia lekarza.
  • Nie udziela się telefonicznych informacji o wynikach badań,a jedynie o ich wykonaniu.

Upoważnienie do odbioru wyniku badania jest dostępne w:

  • punkcie pobrań (gab. nr 21, parter),
  • punkt wydawania wyników i recept (gab. nr 9, parter),
  • gabinet zabiegowy (gab. nr 129, I piętro),
  • na stronie internetowej www.spzozprzychodnia.pl
  • wzór upoważnienia    do pobrania

wstecz