Aktualności

Numery telefonów do Rejestracji Ogólnej:

System tradycyjny: (62) 785 51 45

System oczekiwania kolejkowego:  (62) 785 51 92

Nowy numer komórkowy: 503 622 361

 

 

Numer telefonu do Rejestracji Dziecięcej:

System tradycyjny: (62) 785 51 48

 

 

 

                Gabinet Zabiegowy czynny:

Poniedziałek – piątek

730 – 1830

Sobota

800 – 1200

Niedziela

900 – 1100

Uwaga!!!!!!! W miesiącu lipcu i sierpniu Gabinet zabiegowy w soboty będzie czynny:

od godz. 8:00 do godz.10:00


Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  
w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia sprawuje Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy:

Świadczenia udzielane będą w pomieszczeniach znajdujących się w budynku:

 • Szpital w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej 1, tel. 71/ 776 73 37

   codziennie w godz. od 18:00-8:00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy

 • Szpital w Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25, tel. 71/776 74 00

  od piątku do poniedziałku w godz.20:00-8:00 oraz od godz.20:00 dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy do godz. 8:00 dnia po okresie świątecznym


Badanie KTG

Od dnia 02.05.2016r. w SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie przy ul. Wrocławskiej 2, w poradni ginekologiczno-położniczej (gab.114) istnieje możliwość wykonania badania KTG (kardiotokografia).Tel.do poradni:62 785 51 47

 • KTG dla pacjentek powyżej 36 tygodnia ciąży, zadeklarowanych do naszej przychodni – bezpłatnie
 • KTG dla pacjentek niezadeklarowanych do naszej przychodni – 20 zł

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA WYNIKÓW BADAŃ

Wyniki badań zarówno laboratoryjnych jak i diagnostycznych, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, tak jak inna dokumentacja medyczna mogą być wydane zgodnie ze ściśle określonymi zasadami.

WYDAWANIE WYNIKÓW:

 • Wyniki badań wydawane są w godz.:

– 7:30 – 13:00 w gabinecie nr 9

– 13:00 – 18:00 w gabinecie zabiegowym (pok. 129)

Odbiór wyników w WOZ Stradomia W. w godz.

-7:30-15:00 tel.(62 785 82 60)

odbiór wyników z dnia poprzedniego od godz. 11:00!

 • Wyniki badań mogą być wydane:

– pacjentowi po przedstawieniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem,

– lekarzowi zlecającemu dane badanie lub w przypadku umów zewnętrznych – uprawnionemu pracownikowi jednostki zlecającej,

– innym osobom po okazaniu dokumentu tożsamości oraz upoważnienia od pacjenta;

 • Odpisy sprawozdań z wyników badań wykonywane są na podstawie pisemnego zlecenia lekarza.
 • Nie udziela się telefonicznych informacji o wynikach badań,a jedynie o ich wykonaniu.

Upoważnienie do odbioru wyniku badania jest dostępne w:

 • punkcie pobrań (gab. nr 21, parter),
 • punkt wydawania wyników i recept (gab. nr 9, parter),
 • gabinet zabiegowy (gab. nr 129, I piętro),
 • na stronie internetowej www.spzozprzychodnia.pl
 • wzór upoważnienia    do pobrania